Uvjeti članstva u klubu

  1. Klub ne snosi nikakvu odgovornost za moguće povrede članova za vrijeme treninga, natjecanja i unutar klupskih prostorija

  2. Klub ne snosi odgovornost za mogući gubitak materijalnih stvari članova u klupskim prostorijama. Svim članovima omogućeno je da svoja materijalna dobra ostave u dvorani za vrijeme treninga.

  3. Svaki član (ili njegov punoljetni skrbnik) dužan je plačati mjesečnu članarinu u iznosu od 200kn za svaki mjesec u kojem je prisustvovao barem jednom treningu.

  4. Klub zadržava pravo objavljivanja fotografija ili videozapisa sa treninga ili natjecanja u svrhu promocije rada kluba. U slučaju zahtjeva za uklanjanjem neke fotografije ili videozapisa od strane člana ili roditelja člana, klub je isto dužan učiniti.

  5. U slučaju grubog kršenja pravila ponašanja ili utvrđenja počinjenja djela otuđivanja materijalnog dobra od kluba ili drugog člana kluba, klub zadržava pravo izbacivanja člana iz članstva kluba

  6. Svaki član može u bilo kojem trenutku zatražiti prekid članstva i ispisnicu iz kluba. Klupsko vodstvo će po primitku zahtjeva za prekidom članstva, razmotriti da li su podmirene sve obaveze prema klubu, u slučaju ne podmirenja dugovanja – klub zadržava pravo ne izdavanja ispisnice dok se ne podmire postojeći dugovi. U slučaju da su podmirena sva dugovanja, klupsko vodstvo dužno je dostaviti traženu ispisnicu članu / potpisanu i pravo valjanu.

Poveznica na službeni dokument